Referanseliste for større oppdrag 1992-2005


Verksgården foretningsbygg, Jørpeland
 
Yrkesbygg
År Kommune Type bygg Bra/m2 Kontraktsarbeid
1994 Strand Forretning, Kontor 2000   600 Totalentrepenør
1995 Strand Forretning, Cubus   500 Totalentrepenør
1995 Strand Industri, MRE 2550 Tømrer
1996 Strand Industri, NSD 1500 Totalentrepenør
1996 Hjelmeland Kommunesenter 1000 Hovedentrepenør
2002 Strand Forretning, Verksgården   900 x3 Totalentrepenør
2005 Strand Pinsemenigheten Klippen  1100 x2,5 Totalentrepenør
 

Omsorgssenter på Hjelmeland
 
Institusjonsbygg
År Kommune Type bygg Bra/m2 Kontraktsarbeid
1993 Suldal Aldershjem, Jelsa 1500 Hovedentrepenør
1996 Suldal Sykehjem 2500 Tømrer
1997-98 Finnøy Sykehjem 3000 Tømrer
2000 Hjelmeland Omsorgssenter, fase 1   850 Tømrer
2001 Hjelmeland Omsorgssenter, fase 2 2000 Tømrer
2002 Hjelmeland (Årdal) Omsorgssenter, fase 3 2000 Tømrer
2004 Strand Tau Omsorgsenter   450 x3 Tømrer
 

Skole i Årdal (påbygg)
 
Skoler og idrettshaller
År Kommune Type bygg Bra/m2 Kontraktsarbeid
1992 Suldal Skole, Erfjord 1000 Tømrer
1996 Hjelmeland Skole, Jøsenfjorden 1000 Totalentrepenør
1997 Hjelmeland Skole, Årdal   300 Totalentrepenør
1997 Hjelmeland Skole, Randøy   160 Totalentrepenør
1997 Strand Videregående skole   400 Tømrer
1999 Hjelmeland Idrettshall 1943 Totalentrepenør
2003 Finnøy Skole 1000 Totalentrepenør
 

Bolig på Kvednaneset
 
Boliger
År Kommune Type bygg Bra/m2 Kontraktsarbeid
1994 Asker Feltutbygging 2000 Tømrer
1997 Strand Feltutbygging, Jørpeland   400 Tømrer
1999 Strand Terrasse-leiligheter   600 Tømrer
2000 Strand Terrasse-leiligheter   600 Tømrer
2002 Finnøy Furrehytter   300 x2 Hovedentrepenør

Startside