Betongsaging av gulv

Betongsaging av vegg
     Ved siden av tømmerarbeider utfører vi også

Betongsaging
F.eks. dør og vindusåpning, åpninger i betongdekke og gulv.

Kjerneboring
F.eks. til ventilhull, dekkehull og kummehull.

Rivningsarbeid
Utføres i betong og tre.

Kontakt Strand Bygg AS på telefon 920 79 310 for mer informasjon og priser.

Startside